016019059_40100

قائم مقام خانه کشاورز از واردات گسترده مرکبات از کشورهای مصر و ترکیه خبر داد و ضمن هشدار نسبت به ورشکستگی کشاورزان، از دولت خواست که واردات میوه را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، عنایت الله بیابانی می گوید: به دلیل عدم اجرای قوانین تولیدکنندگان ورشکست شده‌اند.

قائم مقام خانه کشاورز اظهارداشت: در حالیکه میزان تولیدات داخلی بیش از تقاضاست، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اخذ مجوز واردات مرکبات با ارز مرجع، نسبت به واردات گسترده مرکبات در کشور اقدام کرده است.

قائم مقام خانه کشاورز در ادامه خواستار توقف واردات میوه از سوی وزارت صنعت شد و گفت: در صورت عدم توقف واردات تولید کنندگان در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

بیابانی با بیان این که ایران پنجمین تولیدکننده مرکبات در جهان است، گفت: میزان تولید مرکبات امسال چهار میلیون و پانصد هزار تن برآورده شده است. که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

قائم مقام خانه کشاورز، با اشاره به توقف صادرات میوه از سوی ایران تصریح کرد: همزمان با اعمال سیاست‌های تحریم و به تبع آن سیاست‌های مالی و پولی کشور تغییر کرد و همین امر موجب شد که کشورهای مختلف برای واردات محصولات ایران تعرفه های سنگینی را وضع کنند.

Advertisements