Nasrin_sotudeh

به گزارش کلمه، در پی درج خبر رونمایی از تولیدبنزین با مخلوط ۳۵ درصدی متانول، انجمن خودروسازان ایران اقدام به انتشار نامه ای خطاب به معاون سازمان حفاظت محیط زیست کرده و نسبت به تبعات استفاده از این بنزین هشدار داده است.

در این نامه با اشاره به  خبر رونمایی از تولید ۶ تا ۷ میلیون لیتر بنزین با مخلوط ۳۵ درصدی متانول با حضور قاسمی وزیر نفت ، آمده است: در حالیکه در اغلب کشورهای جهان برای ارتقاء کیفیت سوخت ، از ۵ تا ۱۵ درصد اتانول استفاده می کنند متأسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکیب ۳۵ درصدی هستیم که حتی بخار آن باعث کوری چشم می شود.

هشدار انجمن خودروسازان نسبت به تولید این بنزین در شرایطی است که خبر رونمایی از تولید ۶ تا ۷ میلیون لیتر بنزین با مخلوط ۳۵ درصدی متانول با افتخار در رسانه های حکومتی گزارش شد که «برای نخستین بار از ترکیب بنزینی جدید حاوی ۳۵ درصد متانول رونمایی شد که ایران پس از چین دومین کشور جهان است که قصد دارد بنزین ۳۵ درصد متانول را وارد چرخه سوخت رسانی خود بکند.»

سلامت شهروندان که مدتهاست در پی بی تدبیری و سوء مدیریت مدیرات و مسوولان سطوح مختلف به شماره افتاده با نامه اخیر انجمن خودروسازان نگرانی ها را دو چندان کرده است. چرا که مطابق آنچه در مراسم رونمایی آن مورداشاره قرار گرفت که  در حال حاضر ظرفیت تولید متانول در صنایع پتروشیمی ایران حدود ۵ میلیون تن در سال است که ساخت و اجرای ۱۶ میلیون تن ظرفیت جدید تولید متانول با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده که ظرفیت تولید این محصول پتروشیمیایی تا مرز ۲۱ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.

در این گزارش ها هم چنین از  تولید سالانه ۲۱ میلیون تن متانول به عنوان مهمترین پشتوانه فنی و اقتصادی تولید و عرضه بنزین ۳۵ درصد متانول در سطح کشور یاد شد.


هوای آلوده ی تهران, همه, به ویژه کودکان را تهدید می کند.
فرار از آن برای چند روز هم که شده غنیمت است.
مهراوه و نیما – دی ماه 91 – بلندیهای لنگرود

Advertisements