Mir_hossein_mousavi_hospitaliz

در میان اخباری که در مورد میرحسین موسوی منتشر میشود، اصرار برخی "اصلاح طلبان باران دیده" بر سلامتی کامل و رفع خطر از میرحسین موسوی بسیار جالب است. جالب تر آنکه، گزارش های لحظه به لحظه ای هم از داخل اتاق مهندس موسوی مبنی بر تندرستی او مخابره میکنند. 
بی اهمیت شدن خبر سکته و انتقال موسوی به سی سی یو به نفع چه کسی ست؟

من که اینطور می بینم که برای " حفظ آبروی نظام" و "مصلحت" باید گفت همه چی آروم هست و خوب و خوش میگذره ایام، تا از واکنش های احتمالی مثل تجمع در برابر بیمارستان، شع

ار های شبانه اونم هم در این ایام، که اجلاس سران هست، از اوجب واجبات هست…
به قولی باید خط مش رهبر فرزانه رو پیش گرفت، هیچی نباشه دوستان باران دیده نمی خواهند این برکت الهی _ باران _ از روی خانه و کاشانه شان برداشته بشه…
زندگی سخته میدونم، مهم هست میدونم ولی از شرف مهم تر توی این دنیا هیچ چیز نیست

■ احمد زیدآبادی: زندگی آنقدر زیباست که میتوان همه چیز را قربانی آن کرد مگر شـرافـت را ■

جرس و کلمه برای این دوستان باران دیده کم بود کیهان باز شعبه زد:
http://www.yjc.ir/fa/news/4066249
پیشینه این سایت رو اگه نمیدونید این متن رو داشته باشید…
http://j.mp/NLQc5p
یعنی حالم بد میشه از دست "دوستان اصلاح طلب باران دیده" !

Advertisements