سلمان سیما از فعالان دانشجویی و از اعضای گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران، در خصوص کمپین «از ایران برای صلح و دموکراسی»؛ و پیام دوستی مردم ایران به مردم اسرائیل در برنامه روی خط شبکه صدای آمریکا صحبت نمود .

او گفت: شعار های مردم ایران نباید فراموش شود. مردم ایران شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و فلسطین رو رها کن فکری به حال ما کن را سر داده اند. مساله فلسطین مساله مردم ایران نیست و می تواند صلح و دوستی بین مردم اسرائیل و فلسطین را تحت الشعاع قرار دهد، برای صلح و جلوگیری از خطر جنگ باید به ریشه های جنگ افروزی توجه نمود که از آن جمله می توان به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و حمایت این رژیم از گروه های تروریستی اشاره کرد، مردم ایران با مردم هیچ کشوری دشمنی ندارند.

Hey world we have a message for you!
We, Iranians, do not want a nuclear bomb!
We, Iranians, do not want a war!
We, Iranians, do not want an Islamic regime!
We, Iranians, do not want to support terrorist groups!
We want democracy!
We want peace!
We want respect!
We want freedom!

העם האיראני אין איבה עם אנשי מדינה

Advertisements