تبریک زودهنگام و سوال بر انگیز دو چهره سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی یکی کانادایی و دیگری آمریکایی

سال نو برای مردم ایران یا سال نو برای سیاست ایران؟
آیا باید منتظر اخبار جدیدی باشیم

Canadian Defense Minister Peter Mckee and Condoleezza Rice, two prominent figures in politics, congratulated the Iranian new year.

http://free-ali-malihi-5.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html

Advertisements