Jannati

 زندگی با تو چه زیباست نمیدانی تو / دل من غرق تمناست نمیدانی تو
 وقتی کسی به دل نشست / نشستنش مقدس است حتی اگر نبینمش
همین برای من بس است . . . این هوا ، هوای دلگیریست ، فصل قلبم پاییزیست!
? آسمان قلبم ابری است ، دلم گرفته ، این چه دردیست 
تو یی فرمانده و فرمانروایم مرا گر ماجرایی باید و نیست ندارم انتظار از زیر دستان بزرگان را عطایی باید و نیست 
غروب است و دلم از غم گرفته / دلم از دوریت ماتم گرفته
هرچی مهربون تر باشی بیشتر بهت ظلم می کنند هرچی صادق تر باشی بیشتر بهت دروغ میگن!
 همه جا نام دل آرای تو را میشنوم/اسم تو هست ولی ازتو مسمایی نیست 
غافل از آنکه تو خود ناب تری / یک جهان گل بخورد غبطه به تو
 گل اگر در فصل گل بوییدنی است/ جای پای دوستان بوسیدنیست
داری پرپر میزنی جوون میکٌنی اینو از اشکای چشمت میخونم 
کاش باشد یادت ، ک کنی یاد ما را / ک بدانی یادت ، داده بر باد ما را 
خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل/بازم به یک شبیخون برلیک اندرون زد 
تخت سیاه قلب من پر از نوشته های 

توست / نیمکت چوبی دلم واسه همیشه جای توست

Advertisements