ملاقات حضوری به زندانیان گوهر دشت نمی دهند، یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان فیلم می گیرند و به بیرون می فرستند. در این سی ثانیه این هشت آزاده را می شود دید: رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداقی و احمد زیدآبادی

بقول عبدلله مومنی: درود به شرف فیلم بردار جنبش

Advertisements