Zia_nabavi

امسال سومین شب یلدایی است که دانشجویان این سرزمین دربند به سر می برند. دانشجویانی که جرمشان دفاع از یکی از بدیهی ترین حقوق خود، یعنی حق تحصیل بوده است اکنون به جای کلاس درس در زندان ها هستند. نظامی که بسیاری از حقوق ملت را زیر پا گذاشته است امروز حتی حق ادامه تحصیل چند دانشجو را برنتافته است. شب یلدایی دیگر فرا رسیده است و ضیاء نبوی از دانشجویان ستاره دار به همراه دو دانشجوی ستاره دار دیگر مهدیه گلرو و مجید دری و دیگر ستاره های سرزمین مان در زندان هستند. ما دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران با تبریک 28 امین سالروز تولد ضیاء نبوی به وی و خانواده و دوستانش اعلام می داریم که از حق تحصیل همه مردم بدور از هر گونه تبعیضی دفاع می کنیم. و آرزو می کنیم که سال آینده ضیاء نبوی به همراه دیگر دانشجویان شجاع این سرزمین که در کنج زندان ها گرفتار هستند در کنار خانواده های خویش باشند. باشد که .شب یلدای وطن هر چه زودتر به سر آید و صبح آزادی طلوع  کند!
Advertisements