Facebook-vahedi

صفحه فیس بوک مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در فیس بوک آغاز به کار کرد. وی در توضیح کوتاهی که در فیس بوک خود نگاشته، آورده است:


"این صفحه عمومی است . ازدوستان خوب خواهش می کنم خودشان آن را مدیریت کنند تا هیچ مطلبی به ناچار از این صفحه که متعلق به شماست حذف نشود"

این صفحه را از اینجا می توانید در فیس بوک پیدا کنید.

http://facebook.com/mojtabavahedi

Advertisements