به گزارش منابع دانشجویی از مازندران مازیار یزدان نیا فعال دانشجویی چپگرای  دانشگاه مازندران جهت گذراندن شش ماه حبس، خود را به دادگاه انقلاب شهرستان بابلسر معرفی کرد.

مازیار یزدان نیا دانشجوی ورودی 85 دانشگاه مازندران همزمان با بازداشت فله ای دانشجویان این دانشگاه در تاریخ 26  خرداد ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و یک ماه در انفرادی اداره  اطلاعات ساری به سر برده بود.همچنین این فعال دانشجویی پس از انتخابات ریاست جمهوری به یک ترم محرومیت از تحصیل نیز محکوم گشته بود.
بنابر این گزارش ها مازیار یزدان نیا از سوی شعبه ی 101 دادگاه انقلاب بابلسر  به 14 ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر به وی اعلام شد که حکم در دادگاه تجدید نظر تعلیقی شده است.
با وجود گذشت بیش از دو سال از دادگاه تجدید نظر هفته ی گذشته به وی و چند نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه مازندران اطلاع داده شد که احکامشان از تعزیری به تعلیقی تغییر یافته است!
مازیار یزدان نیا پس از تجمع یک ابان دانشجویان دانشگاه مازندران به خوابگاه و پردیس دانشگاه ممنوع الورود شده بود در حالی که هیچ حکم کتبی ای در این مورد به وی داده نشده بود.
گفتنیست در دو سال اخیر ده ها دانشجوی دانشگاه مازندران بازداشت و یا از تحصیل محروم شده اند اما با این حال این دانشگاه تجمع های باشکوهی را به مناسبت های مختلف برگزار کرده که در اخرین مورد در تاریخ یک ابان  صدها نفر از دانشجویان این دانشگاه با تجمع در مقابل سلف مرکزی به مسائل صنفی اعتراض کردند.

                                                     

Mazanuni1

lhcdhv.docx Download this file

Advertisements