Telephon

من به چشم های بی قرار تو قول میدهم،

ریشه های ما به آب..

شاخه های ما به آفتاب می رسد..

"ما دوباره سبز میشویم"

 

"16 آذر، روز دانشجو مبارک"

Advertisements