اختلاس رای آورد!

استیضاح وزیر اقتصاد دولت دهم، استیضاح فرد نبود، سیاستهای دولت نهم و دهم که منجر به اختلاس های کلان و بی انضباطی مالی گسترده شده بود را به چالش کشیدند و متاسفانه با حلالیت طلبی وزیر و ….. وزیر ابقا شد!

ابقای وزیر محترم اقتصاد یک پیام برای همه مسئولین دارد، که به کار خود مشغول باشید که شهر در امن و امان است!

و پیامی هم به اختلاس گران زحمتکش دارد که نوش جان، گوارای وجود، گوشت بشه بچسبه به تنتون!

و یک پیام هم به ملت دارد که … لق همتون !

حاج شیخ احمد آقا؛ این هم نمایندگان از فیلتر گذشته ! مبارک شما و …. !

سال جهاد اختلاسی مبارک

1390/8/10   مهدی خزعلی

Advertisements